Clubblad Korte Rochade

 

Drie á vier keer per jaar verschijnt het clubblad "De Korte Rochade". Hierin is alle actuele informatie aangaande de schaakclub te vinden. Zie onderstaand een korte opsomming van de voornaamste zaken:

- Leden informatie
- Bestuursmededelingen
- Stukken aangaande ledenvergadering
- Wedstrijdkalender
- Gegevens over de diverse competities (incl. standen, programma, verslagen)
- Gegevens over activiteiten/evenementen
- Scheidsrechtersvraagstukken
- Partij analyses en probleemstellingen
- Ratings van clubleden
- Trouwe leden klassement
- Huishoudelijke mededelingen en overige clubinformatie

Kopij dient bij wnd. Secretaris (en Voorzitter) Paul Voortman te wordne aangeleverd.


 
 

 

©2011 De Larense Schaak Club
Larense Schaakclub
Opgericht 23  november  1906